mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
7 februari 2018 kl 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

7 februari 2018 kl 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

Treit_web
Treitlerkvartetten
stråkkvartett

Verk av V Aulin, H Dutilleux och L v Beethoven

Treitlerkvartetten är en ung svensk stråkkvartett som träffades på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Efter studier i Salzburg, USA och Skottland återförenades de i Stockholm 2012 för att fördjupa sig i kvartettrepertoaren.

Medlemmar i Treitlerkvartetten:
Oscar Treitler, violin. Caroline Waldemarsson-Treitler, violin. Jonna Inge, viola.Filip Graden, cello.

Biljetter till konserten via internet nortic.se.
Biljettpris vid enstaka konsert är 200 kr. För studerande 100 kr.
Biljetter och abonnemang säljs också av Dillbergs Bokhandel, tel. 0480-101 64. KalmarSalen, Skeppsbrogatan 49, tel. 0480-42 10 10, e-post: biljettcentrum@kalmarsalen.se
Medlem har med sin avgift betalt entré till spelårets sju konserter. Skulle det inträffa att du inte kan gå på en konsert låna då ut ditt medlemskort till en familjemedlem eller vän.