mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
5 april 2017 kl. 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

5 april 2017 kl. 19. Gröna salen, Kalmar Slott.

anna_web

Anna Christensson piano.

Verk av H Mankell, H Rosenberg, K Leyman och R Schumann (Kreisleriana).

Anna Christensson har etablerat sig som en av de främsta svenska pianisterna i sin generation, och har framträtt i samtliga nordiska och baltiska länder, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Schweiz, Nederländerna, Österrike, Ryssland och USA. Hon har fått flera utmärkelser för sitt spel och varit solist med Kungl. filharmonikerna, Göteborgs symfoniker, Uppsala Kammarorkester samt Gävle och Helsingborgs symfoniker. Anna är också fast medlem i Curious Chamber Players, en ensemble för samtida kammarmusik, där hon medverkat vid hundratals uruppföranden.

http://www.annachristensson.com/
Arrangör: Kammarmusikföreningen i Kalmar.

Biljetter: Dillbergs Bokhandel tel 0480-101 64, www2.nortic.se samt vid entrén.