mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken

Abonnemang och biljetter till konserter med Camerata Nordica

Du som köpt abonnemang eller entrébiljetter till inställda konserter på Kalmar Slott kan erhålla kompensation på följande sätt:
– E-posta namn och bankuppgifter till: ekonomi@lansmusiken.se
– Använd abonnemang och biljetter till Kammarmusikföreningen i Kalmars konserter i vår. För program se Kammarmusikföreningens hemsida.