mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken
22 april kl. 16. Nybro kyrka

22 april kl. 16. Nybro kyrka

Torbjorn3
KONSERT
Kör, Stråkar, Harpa och Orgel
Nybro kammarkör
Camerata Nordica

Gloria Joyce Burt, harpa
Håkan Martinsson, organist
Per Drougge, konsertmästare
Paul Thorstensson, dirigent

Musik av Wilhelm Stenhammar, Marcel Grandjany, Lars-Erik Larsson och Otto Olsson

Arrangör Svenska kyrkan i Nybro pastorat. Fri entré.