mail-lm youtube-lm facebook-lm facebook-lm Följ Länsmusiken

Aktuellt

  • Humoristiska kammarlustspelet Bastien & Bastienne

    Under våren får ungdomar i en rad av länets kommuner möjlighet att se ett nyuppsatt kammarlustspel som bygger på Mozarts opera Bastien & Bastienne. I rollerna Simon Leidecker, Annika Thunberg och Torbjörn Westman. Länsmusikens egna …

    Read more →